Rata and the Tree - Audio Story, 10 mins

  • Rata and the Tree

Listen to the pūrākau (story) that inspired the making of Haumanu.

Rata and the tree 2021

Narrated by Hare Paniora (Te Roroa, Ngāti Pou, Ngāpuhi)

Adapted from a story written by Wiremu Grace (Ngāti Toa, Te Ātiawa ki Whakarongotai, Ngāti Raukawa, Ngāti Porou)

Audio engineering by Dan Nathan (Te Roroa)